Контакти:

0898669272;
0878694542;
София, жк. Овча Купел,
       ул. "Любляна" 34А ; Виж Карта

Задълженията ни, когато фирмата ни няма дейност

1. За Едноличен търговец ЕТ

Ако сте собственик на ЕТ което не подлежи на независим финансов одит, нямате задължения за подаване на декларации или други данни към държавните институции.

На независим финансов одит не подлежат ЕТ които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават показателите на два от следните критерии:

a) балансова стойност на активите - 2 000 000 лв.;

б) нетни приходи от продажби - 4 000 000 лв.;

в) средна численост на персонала за отчетния период - 50 души;

Ако сте под тези стойности следователно прилагате облекчена форма на финансова отчетност и не попадате в обхвата на независимия финансов одит!

2. Ако сте ООД,ЕООД,

В този случай сте длъжни ежегодно да подавате декларация "без дейност" с-но чл.92 от ЗКПО (образец 1010а) към НАП до 31.март на следващата година . Това може да го направите лично в обслужващият ви офис на нап по адресна регистрация или чрез куриерска фирма или по пощата.

Другото задължение е публикуване на финансови отчети в Търговския регистър. Макар и нулеви по закон сте длъжни да го правите. Малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, могат да не публикуват своите отчети за приходите и разходите и докладите за дейността.

Има такса, която в момента е в размер на 40 лева ако ги занесете на хартия, и 20 лева ако ги подадете по ел. път.Тези документи обаче следва да се изготвят от счетоводител, който да ги разпише и да постави имената си на отчетите.За подаването по електронен път се изисква електронен подпис на името на търговеца или на името на съставителя на Годичния финансов отчет (счетоводителя).Срокът за подаване е 30 юни на следващата година, а глобите започват от 200 лева при първо нарушение.

Друго задължение е и подаване на декларация за липса на дейност (неактивност) към НСИ. Срокът за подаване е 30 април, като тя също може да се подаде по електронен път, но пак се изисква електронен подпис.Такса тук няма.

 2020 Гранд Консулт
By I.Iliev
v1.02