Контакти:

0898669272;
0878694542;
София, жк. Овча Купел,
       ул. "Любляна" 34А ; Виж Карта

Кои лица са задължени да подават декларация образец 7

Декларация образец № 7 се подава от лицата по чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване.

Това са лица, които са трайно безработни и не получават обезщетение от Бюрата по труда, не се осигуряват от държавата, студенти, които са навършили 26 години и не работят, дължат месечно 16.80 лева здравни осигуровки.

Лицата, осигурени по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване, са тези които внасят здравноосигурителните си вноски изцяло за своя сметка и не са:

упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация;

еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества;

регистрирани земеделски производители или тютюнопроизводители;

морски лица.

 2020 Гранд Консулт
By I.Iliev
v1.02