Контакти:

0898669272;
0878694542;
София, жк. Овча Купел,
       ул. "Любляна" 34А ; Виж Карта

ТРЗ услуги

Поемането на процесите във връзка с Труд и работна заплата (ТРЗ) от външна компания може да бъде разходно-ефективен начин за управление на задължения с наетия персонал, следенето на промените в персонала, спазването на всички задължителни срокове и нормативни разпоредби.

ТРЗ услугите които предлага счетоводна къща Гранд Консулт включват:

- Консултации във връзка с формата на наемане на персонала

- Изготвяне на трудови и граждански договори

- Регистрации на самоосигуряващи се лица

- Изготвяне на месечни ведомости за работна заплата и фишове

- Въвеждане и обработка на отпуски на служителите

- Регистрация на трудови договори

- Регистрация на допълнителни споразумения

- Изготвяне и регистрация за заповеди за прекратяване на трудови-правоотношения

- Попълване на трудови и осигурителни документи

- Изготвяне на всички необходими платежни документи

- Изчисляване и подаване на болнични листове

- Изготвяне на служебни бележки

- Ежегодна заверка на осигурителни книжки на самоосигуряващите се лица

- Следене на полагаемия платен годишен отпуск

- Правилно прилагане на българското законодателство

- Представяне на информация за осигурените лица в НАП и НОИ

- Анализ на разходите за заплати и осигуровки

- Представителство пред органите на НАП и НОИ при ревизии

 2020 Гранд Консулт
By I.Iliev
v1.02