Контакти:

0898669272;
0878694542;
София, жк. Овча Купел,
       ул. "Любляна" 34А ; Виж Карта

Данъчни консултации

Независимо от размера и корпоративната сложност на компания ви, данъчните ефекти имат значително влияние върху всяка финансова стъпка или бизнес решение, което правите. Ние в счетоводна къща Гранд Консулт напълно разбираме необходимостта от данъчно планиране и легална данъчна оптимизация, съчетана със компетентни счетоводни услуги и професионализъм.

Ние сме готови да споделим нашите знания и да ви консултираме по най-добрия начин във всеки един момент. Вярваме че навременната и коректна информация е от изключителна важност при взимане на решение както при стартиране на нов бизнес, така и в етапите на развитие, експанзия, запазване на позиции. За максимална ефективност Ви препоръчваме да съчетаете данъчните консултации с предлаганите от счетоводна кантора Гранд Консулт счетоводни услуги.

- консултации във връзка с ДДС ефекти, корпоративно и лично подоходно облагане, еднократни данъци и всички други преки и непреки данъци, сделки между свързани лица и конкретни данъчни процедури;

- консултации във връзка с местни данъци и такси, данъци върху недвижимо имущество;

- консултации във връзка с прилагане на Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане и изготвяне на искания за прилагането им;

- консултации по валутния режим и подготовка на документи във връзка с прилагането му;

- консултиране на схеми за осъществяване на различни дейности и сделки;

- оформяне на декларации . Помощ при попълване на данъчни и други декларации;

- искания за възстановяване и прихващане на главници и лихви по данъчни и други публични вземания;

- анализ на финансово-икономическото състоянието на клиента за установяване наличието на предпоставките за допустимост на разсрочване и отсрочване на задълженията или за обединяване на публичните вземания;

При сключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване всички консултации са безплатни!

 2020 Гранд Консулт
By I.Iliev
v1.02