гр. София,
ул. Любляна 34

Понеделник - Петък: 8:00ч. - 17:00ч.

ТРЗ услуги

ТРЗ услуги

Поемането на процесите във връзка с Труд и работна заплата (ТРЗ) от външна компания може да бъде разходно-ефективен начин за управление на задължения с наетия персонал, следенето на промените в персонала, спазването на всички задължителни срокове и нормативни разпоредби.

ТРЗ услугите които предлага счетоводна къща Гранд Консулт включват:

 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
 • Изготвяне на трудови и граждански договори
 • Регистрации на самоосигуряващи се лица
 • Изготвяне на месечни ведомости за работна заплата и фишове
 • Въвеждане и обработка на отпуски на служителите
 • Регистрация на трудови договори
 • Регистрация на допълнителни споразумения
 • Изготвяне и регистрация за заповеди за прекратяване на трудови-правоотношения
 • Попълване на трудови и осигурителни документи
 • Изготвяне на всички необходими платежни документи
 • Изчисляване и подаване на болнични листове
 • Изготвяне на служебни бележки
 • Ежегодна заверка на осигурителни книжки на самоосигуряващите се лица
 • Следене на полагаемия платен годишен отпуск
 • Правилно прилагане на българското законодателство
 • Представяне на информация за осигурените лица в НАП и НОИ
 • Анализ на разходите за заплати и осигуровки
 • Представителство пред органите на НАП и НОИ при ревизии

Още Услуги

Счетоводни услуги

Данъчни консултации

Регистрация на фирма

Други регистрации

Административни услуги

Годишно приключване