гр. София,
ул. Любляна 34

Понеделник - Петък: 8:00ч. - 17:00ч.

Административни услуги

Административни услуги

Растящите потребности на бизнеса ни задължават, да увеличаваме кръга от предлаганите административни услуги.

По този начин в счетоводна кантора Гранд Консулт се стремим максимално да задоволим индивидуалните и специфични изисквания на всеки бизнес и да спестим време и усилия на нашите клиенти.

А удовлетвореността на клиентите предполага дългосрочно сътрудничество и е най-добрата реклама за работата ни.

Предлаганите от счетоводна къща Гранд Консулт административни услуги включват:

  • Издаване на фактури от Ваше име
  • Събиране на документи от офиса на клиента
  • On-line банкиране
  • Подаване на документи към различни институции
  • Издаване на актуални състояния
  • Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения
  • Деклариране на получени заеми пред БНБ
  • Преводи, регистрации и пререгистрации и други
  • Изготвяне на договори и други документи

Още Услуги

Счетоводни услуги

ТРЗ услуги

Данъчни консултации

Регистрация на фирма

Други регистрации

Годишно приключване