гр. София,
ул. Любляна 34

Понеделник - Петък: 8:00ч. - 17:00ч.

Нашите Цени

 • Фирми нерегистрирани по ЗДДС занимаващи се с услуги

  80.00 лв/месец
  Цената е до 20 документа месечно и 3 осигурени лица.
  120.00 лв/месец
  Цената е до 50 документа месечно и 3 осигурени лица.
  160.00 лв/месец
  Цената е до 100 документа месечно и 3 осигурени лица.
 • Фирми нерегистрирани по ЗДДС занимаващи се с търговия

  100.00 лв/месец
  Цената е до 20 документа месечно и 3 осигурени лица.
  150.00 лв/месец
  Цената е до 50 документа месечно и 3 осигурени лица.
  200.00 лв/месец
  Цената е до 100 документа месечно и 3 осигурени лица.
 • Фирми нерегистрирани по ЗДДС занимаващи се с производство

  130.00 лв/месец
  Цената е до 20 документа месечно и 3 осигурени лица.
  180.00 лв/месец
  Цената е до 50 документа месечно и 3 осигурени лица.
  230.00 лв/месец
  Цената е до 100 документа месечно и 3 осигурени лица.
 • Фирми регистрирани по ЗДДС занимаващи се с услуги

  150.00 лв/месец
  Цената е до 20 документа месечно и 3 осигурени лица.
  230.00 лв/месец
  Цената е до 50 документа месечно и 3 осигурени лица.
  310.00 лв/месец
  Цената е до 100 документа месечно и 3 осигурени лица.
 • Фирми регистрирани по ЗДДС занимаващи се с търговия

  200.00 лв/месец
  Цената е до 20 документа месечно и 3 осигурени лица.
  300.00 лв/месец
  Цената е до 50 документа месечно и 3 осигурени лица.
  400.00 лв/месец
  Цената е до 100 документа месечно и 3 осигурени лица.
 • Фирми регистрирани по ЗДДС занимаващи се с производство

  220.00 лв/месец
  Цената е до 20 документа месечно и 3 осигурени лица.
  330.00 лв/месец
  Цената е до 50 документа месечно и 3 осигурени лица.
  440.00 лв/месец
  Цената е до 100 документа месечно и 3 осигурени лица.

Регистрацията по ЗДДС е безплатна. За всяко допълнително осигурено лице, съставяне на VIES, съставяне на интрастат, към месечното възнаграждение се добавят допълнителни такси.

За Годишно счетоводно и данъчно приключване, съставяне и подаване на годишна данъчна декларация, съставяне на Годишен финансов отчет – едномесечно възнаграждение.

Всички цени подлежат на промяна в зависимост от индивидуалния профил на фирмата.