гр. София,
ул. Любляна 34

Понеделник - Петък: 8:00ч. - 17:00ч.

Данъчни консултации

Данъчни консултации

Независимо от размера и корпоративната сложност на компания ви, данъчните ефекти имат значително влияние върху всяка финансова стъпка или бизнес решение, което правите. Ние в счетоводна къща Гранд Консулт напълно разбираме необходимостта от данъчно планиране и легална данъчна оптимизация, съчетана със компетентни счетоводни услуги и професионализъм.

Ние сме готови да споделим нашите знания и да ви консултираме по най-добрия начин във всеки един момент. Вярваме че навременната и коректна информация е от изключителна важност при взимане на решение както при стартиране на нов бизнес, така и в етапите на развитие, експанзия, запазване на позиции. За максимална ефективност Ви препоръчваме да съчетаете данъчните консултации с предлаганите от счетоводна кантора Гранд Консулт счетоводни услуги.

  • консултации във връзка с ДДС ефекти, корпоративно и лично подоходно облагане, еднократни данъци и всички други преки и непреки данъци, сделки между свързани лица и конкретни данъчни процедури
  • консултации във връзка с местни данъци и такси, данъци върху недвижимо имущество
  • консултации във връзка с прилагане на Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане и изготвяне на искания за прилагането им
  • консултации по валутния режим и подготовка на документи във връзка с прилагането му
  • консултации на схеми за осъществяване на различни дейности и сделки
  • оформяне на декларации . Помощ при попълване на данъчни и други декларации
  • искания за възстановяване и прихващане на главници и лихви по данъчни и други публични вземания
  • анализ на финансово-икономическото състоянието на клиента за установяване наличието на предпоставките за допустимост на разсрочване и отсрочване на задълженията или за обединяване на публичните вземания
  • анализ на финансово-икономическото състоянието на клиента за установяване наличието на предпоставките за допустимост на разсрочване и отсрочване на задълженията или за обединяване на публичните вземания

При сключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване всички консултации са безплатни!


Още Услуги

Счетоводни услуги

ТРЗ услуги

Регистрация на фирма

Други регистрации

Административни услуги

Годишно приключване